Naše služby

Garantujeme Vaši spokojenost

Navrhneme a provádíme veškeré elektroinstalační a elektromontážní práce do 1000 V, od kompletních dodávek nových elektroinstalací, přes rekonstrukce a opravy nevyhovujících elektroinstalací, až po odstranění závad a pravidelnou údržbu elektroinstalace a elektrických zařízení. Elektroinstalace má být nejen bezpečná, spolehlivě fungovat s dlouhou životností, ale měla by být i dostatečně přehledná a hezky vypadat. Používáme  profesionální nářadí, díky němu budete mít čistotu po montáže     

Revize elektrického zařízení je především ověření jeho stavu z hlediska bezpečnosti, skládá se z prohlídky, měření a zkoušení příslušného elektrického zařízení a vypracování revizní zprávy. Elektřina není vidět a to nejhorší je, že bez varování Vás dokáže ohrozit na zdraví, na životě, nebo způsobit značné škody na majetku. Je povinností majitele udržovat elektrická zařízení v bezpečném stavu po celou dobu životnosti. Revizí se zpravidla odhalí možné poškození elektrozařízení dříve, než dojde k úrazu nebo poškození majetku, a tím předejdete problémům a škodám.

Revize elektrických spotřebičů

Revize zdvihacích zařízení a revize jeřábů jsou důležitou prohlídkou pro bezpečnost práce. Při provádění revizí zdvihacích zařízení kontrolujeme celkový stav zdvihacího zařízení zkoušením s těžkým břemenem, jenž o něco převyšuje povolenou nosnost. Další podrobné požadavky pro revize jeřábů nebo revize zdvihacího zařízení najdeme v manuálu pro obsluhu zdvihacího zařízení, údržbu či provoz.
Revize zdvihacích zařízení nebo revize jeřábů provádíme na přání zákazníka v domluveném termínu. Jsme schopni zajistit i vypracování nové průvodní dokumentace zdvihacího zařízení..

Revize hromosvodu je nutná pro zajištění správné funkce hromosvodu a ochrany vašeho domu před neřízenou silnou energií z blesku. Aby byla revize platná, musí ji vždy provádět licencovaný odborník. Technikovi se také zpravidla poskytuje předchozí revize k nahlédnutí. Interval pro revizi hromosvodů je 4 roky.  Výjimkou jsou objekty z hořlavých materiálů, kde je nutné provádět revizi jednou za 2 roky .

Projektová dokumentace je nedílnou součástí žádosti o stavební povolení, a navíc usnadňuje celý proces stavby. Těžko si představit, že byste veškerou kabeláž, rozvody a jističe vedli náhodně s nadějí, že všechno bude nakonec fungovat. Tímto způsobem profesionální elektrotechnici opravdu nepostupují. Precizně zpracovaná dokumentace se vám navíc může hodit i při plnění bezpečnostně-požárních standardů nebo při dalších stavebních úpravách. Nebudete muset hádat, kudy vede kabeláž, protože se jednoduše podíváte do projektu a vše vám bude ihned jasné.

Vyhotovení rozvaděčů

Školení jeřábníků a vazačů a jiná školení obsluhy zdvihacích zařízení provádíme na základě dlouholetých zkušeností v oblasti zdvihacích zařízení a jeřábové dopravy, vzdělávání pracovníků a platné legislativy. Efektivní školení jeřábníků a vazačů či jiná školení v oboru zdvihacích zařízení přináší zaměstnancům užitečné a praktické informace pro bezpečnost provozu na rozdíl od školení, která jsou vedená pouze za účelem co nejlevněji získaného průkazu.

Potřebujete pomoci s jednoduššími průmyslovými řešeními? Jsme odborníci!